Nyheter Företaget Vår filosofi Lediga tjänster Kontakt Återförsäljare Bildbank
VÅR FILOSOFI

Hur resonerar man egentligen ute på företagen när man skall investera i nya  stoftavskiljare, våtsugare eller luftrenare? Vilka är de viktigaste parametrarna man utvärderar? Lågt pris? Bästa sug? Liten och smidig?
Den här typen av frågor ställer vi hela tiden till oss själva och till våra kunder.
Så genom åren har vi samlat en massa kunskap som vi nu baserar vår verksamhet på.
Vi vet att det finns en ganska stor marknad för billiga, enkla maskiner. Men den marknaden vill inte vi agera på. Vi tycker helt enkelt att det är mer intressant att jobba med högsta kvalitet, därför att;

Vi tror att kloka företagare och hantverkare inser att bra kvalitet i maskinparken, betalar sig i form av effektivitet och tillförlitlighet i vardagen.
Vi tror att kloka företagare inser att det största kapitalet sitter i personalstyrkan och därför väljer maskiner efter de som ger den bästa ergonomin och arbetsmiljön.
Vi tror att kloka köpare inte ser investeringen som ett enstaka inköp, utan även efter köpet vill ha enkel tillgång till service och tillbehör.

Vi kommer därför under de närmaste åren satsa ännu mer på att PullmanErmator skall vara det bästa valet både för kunderna och deras anställda. Vi kommer ständigt att utveckla nya maskiner och hjälpmedel för industri och hantverk. Ofta i samarbete med användare och specialister på arbetsmiljö. Och eftersom högsta kvalitet i ”mjukvaran” kräver högsta kvalitet på hårdvaran, kommer våra maskiner att ligga i det absoluta toppskiktet.
Bara genom detta syn- och arbetssätt kommer vi verkligen att kunna leverera ”Clean air from Sweden”.
 
Nyheter Företaget Vår filosofi Lediga tjänster Kontakt Återförsäljare Bildbank